Sinceren tietosuoja

Sinceren asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin pitäjä on Tietosuoja- ja viestintäpalvelu Sincere.

Y-tunnus: 2953215-8

Osoite: Puistotie 81 B 11, 04430 Järvenpää

www.sincere.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on Jaanaliisa Kuoppa.

puh. 040 707 4773

sposti jaanaliisa.kuoppa@sincere.fi

Rekisterin nimi on Sinceren asiakas- ja markkinointirekisteri

Miksi henkilötietoja kerätään? Henkilötietoja kerätään olemassa olevien asiakkuuksien hoitamiseen ja palveluiden markkinointiin uusille asiakkaille.

Mitä tietoja kerätään? Asiakkuuksien hoitamiseksi kerätään asiakasorganisaatioiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asema yrityksessä ja muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot. Mahdollisista asiakkaista kerätään yritysten tai organisaatioiden yhteyshenkilöiden nimet, osoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Muuta henkilötietoa mahdollisista asiakkaista ei kerätä.

Mistä tiedot kerätään? Tiedot kerätään organisaatioiden ja yritysten verkkosivuilta. Varsinaiset asiakasorganisaatiot antavat henkilötietoja myös asiakassuhteen toteuttamiseksi.

Kauanko henkilötietoja säilytetään? Organisaatioiden ja yritysten yhteyshenkilöiden henkilötiedot poistetaan rekisteristä, kun niille ei ole enää liiketoiminnallista tarvetta. Käytännössä vanhenemisajoista on säännelty Kirjanpitolaissa ja verotusta koskevissa säädöksissä. Tiedot poistetaan myös silloin, kun asianomainen on perustellusti niiden poistamista pyytänyt.

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille: olemassaolevien asiakkaiden tietoja luovutetaan rajoitetusti tilitoimistolle palveluiden laskuttamista ja kirjanpitoa varten. Mahdollisten asiakkaiden tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei myöskään siirretä kolmanteen maahan eikä kansainvälisille järjestöille.

Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Rekisteröitynä sinulla on oikeus saada tietää mitä henkilötietoa rekisterissä on. Sinulla on oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista, pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Tietyin edellytyksin voit myös pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietoja koskeva tarkastuspyyntö tulee laatia kirjallisesti ja lähettää tai luovuttaa allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio.
Enemmän tietoa valitusmahdollisuuksistasi löytyy tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: www.tietosuoja.fi

  • Tietosuojavaltuutetun toimiston käyntiosoite on Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
  • Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
  • Vaihde: 029 56 66700
  • Faksi: 029 56 66735
  • Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Evästeet Rekisterinpitäjän kotisivuilla on käytössä kolmannen osapuolen analytiikka-ja markkinointijärjestelmä (Awsats). Järjestelmä kerää kävijöistä evästeiden avulla tietoa, jota ei käytetä yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen, vaan kotisivun kehittämiseen.