Pk-yrityksen tietosuoja

Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee tietosuojansa hoitamiseen

Tietosuoja ja viestintä kulkevat käsi kädessä, koska organisaatioiden vastuu rekisterinpitäjinä toteutuu viesteinä asiakkaille, henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille.

Tietosuojapalveluihini kuuluvat konsultointi, kartoitukset, asiakasviestintä, ohjeistukset, koulutukset ja tarvittavat dokumentit. Tuen myös organisaation tietosuojapolitiikan ja -käytänteiden syntymistä; toki laadin ne itsekin, mutta paras lopputulos syntyy aina yhdessä pohtien.

Myös olemassaolevien sopimusten päivitys ja varautuminen solmittaviin sopimuksiin sujuu.

Toimin myös ulkoistettuna resurssina, mikäli organisaatio tai yritys tarvitsee ulkoistetun tietosuojavastaavan eli DPO:n.

Tietosuojaa ja viestintää yhdessä ja erikseen