Viestintä & dokumentit

Pk-yrityksen hyvä tietosuoja tarvitsee fiksua viestintää

Suurin osa pk-yrityksen tietosuojavelvoitteista toteutuu hyvin hoidetulla viestinnällä ja selkeillä dokumenteilla.

Viestintä tarkoittaa yrityksen tietosuojasta kertomisen ymmärrettävällä kielellä rekisteröidyille eli asiakkaille, työntekijöille ja yhteistyökumppaneille. Sitä tukevat dokumentit kuten tietosuojapolitiikka, tietosuojaselosteet, sopimusten tietosuojaliitteet ja kaavakkeet tietojen pyytämiseksi.

Kaikessa tässä viestinnässä ja tarpeellisten dokumenttien laadinnassa olen avuksi.