Tietosuojakartoitus

Pk-yrityksen tietosuojan rakentaminen alkaa kartoituksella

Pk-yrityksen tietosuojakartoituksessa tunnistetaan yrityksen henkilötietojen kerryttäminen, säilyttäminen ja tuhoaminen suhteessa EU:n Tietosuoja-asetuksen asettamiin vaatimuksiin.

Samalla käydään läpi tietosuojan kannalta keskeiset toimintamallit.

Kartoituksen tulos on raportti, jossa määritellään tarpeelliset käytännön toimenpiteet ja  dokumentaatio. Siinä otetaan kantaa nykyisiin ohjeistuksiin ja muihin dokumentteihin tarvittavista muutoksista ja mahdollisista puutteista henkilötietojen käsittelyssä.

Työskentely alkaa keskusteluissa yrityksen työntekijä- ja asiakasprosesseja hoitavien kanssa. Kartoitukseen kuuluu myös nykyisten ohjeistusten ja vastaavien dokumenttien läpikäynti. Sopimusten läpikäynti ei kuulu kartoituksen piiriin.