Pk-yrityksen viestintä

Palveluksessasi viestinnän ammattilainen pitkältä linjalta.


Viestintäreppuuni on kertynyt paikallista, kansallista ja kansainvälistä osaamista mediasta, sotesta, koulutusjärjestelmästämme ja tietosuojasta.

Panokseni organisaation viestintään koostuu näistä:

Organisaation viestinnän suunnitteleminen suhteutettuna tavoitteisiin ja resursseihin.
Usein tavoitteet voivat olla isommat kuin resurssit. Tällöin tavoitteet eivät toteudu, ja pahimmillaan tekijät turhautuvat ja jättävät tekemisensä puolitiehen

Ammattilaisena kykenen laatimaan realistisen viestintäsuunnitelman organisaatiollesi.

Journalistinen näkemys julkisuuteen.
Jotta julkisuuden ja myös median voi kohdata viisaasti, omat viestit on pohdittava ja kohtaamistilanteita harjoiteltava. Pajastani syntyvät myös tiedotteet, taustoitukset ja tilaisuudet.


Markkinointiviestinnän sisältöjä tarvitsevat kaikki.
Tuotan organisaatiollesi esitteitä ja tarinoita ja niiden myötä verkkosivuillesi sisältöä.

Leipälajini viestintä ja tietosuoja toteutuvat aina yhteistyössä: kumppaneina ovat graafikot, kuvaajat, kirjoittajat ja koodaajat.


Yhdessä tekijöiden lista on aika loputon.


Verkostossani on juuri näitä monenlaisia osaajia.